Iegāde

Uzņēmuma speciālisti nodrošina visu darījumam nepieciešamo dokumentu noformēšanu, konsultē kreditēšanas jautājumos.

Jautājumu gadījumā,
sazinieties ar mums:
+371 29 10 20 64 +371 29 42 49 24
1
Pirkuma līgums

Lai iegādātos nekustamo īpašumu, Jums jānoslēdz Pirkuma līgums ar Pārdevēju - Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Art Terra".

Norēķini tiek veikti, izmantojot darījuma kontu Jūsu izvēlētajā Latvijas bankā. Ja īpašuma iegādei izmantosiet bankas finansējumu, pirkuma summu atbilstoši darījuma kontā noteiktajam pa daļām ieskaitīs Pircējs un Pircēju kreditējošā banka.

Mājas atslēgas tiek nodotas pēc Pircēja īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā un pilnas pirkuma cenas samaksas Pārdevējam.