Iegāde

Dzīvokļa iegādes darījums veicams trijos posmos –rezervācija, pirkuma priekšlīguma parakstīšana un pirkuma līguma noslēgšana.

Jautājumu gadījumā,
sazinieties ar mums:
+371 29 10 20 64 +371 29 42 49 24
1
Priekšlīgums pirkuma līgumam

Rokasnaudas summa sastāda 15% no dzīvokļa cenas un tiek iemaksāta saskaņā ar Priekšlīguma Pirkuma līgumam nosacījumiem un fiksē izvēlētā dzīvokļa iegādes tiesības. Noslēdzot Pirkuma līguma priekšlīgumu, notiek darījuma pamatnoteikumu saskaņošana.

2
Pirkuma līgums

Atlikusī darījuma summa 85% apmērā no dzīvokļa cenas tiek apmaksāta saskaņā ar Pirkuma līguma nosacījumiem pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sadales dzīvokļu īpašumos. Norēķins tiek veikts ar bankas darījuma konta palīdzību.

Kreditēšana
Īpašais piedāvājums: