Jaunumi Bitera 6
11 apr, 2014, Bitera 6

Saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes būvdarbu atļauja

Saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes būvdarbu atļauja Nr. BV-14-284-abv/K mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecībai pēc adreses Vecumnieku ielā 78B, Rīgā.

Tiek uzsākti darbi būvlaukuma sagatavošanai.